CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số (hay còn gọi là token) là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp dùng để ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Hãy chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn

Doanh nghiệp 1
1.680.000đ
Thời hạn: 12 tháng
Phí dịch vụ: 1.180.000 đ
USB Token: 500.000 đ
Đăng ký ngay